Gebiedsontwikkeling

Geur management in bestemmingsplanprocedures

Olfasense levert graag de benodigde geurrapportages en advies in het kader van (complexe) bestemmingsplanprocedures.

Wij kunnen u bijstaan met kwantitatieve data en geurimmissieberekeningen waarmee helderheid wordt verkregen over eventuele te verwachten geurhinder.

Door al in een vroeg stadium geuraspecten te beschouwen kan op kosteneffectieve wijze de milieukwaliteit in planontwikkelingsprocessen worden gewaarborgd.

target industry - industry planning
Contact
privacybeleid tonen
Volg ons

Geïnteresseerd in onze noseletter?

Blijf op de hoogte in de wereld van geuren.

Inschrijven voor nieuwsbrief

of volg ons op