Biobrandstoffen en anaerobe vergistingsinstallaties

Verklein de kans op geuroverlast voor uw biobrandstoffen en anaerobe vergistingsinstallaties

Door onze ruime ervaring hebben wij een uitgebreide database opgebouwd met emissiekengetallen voor de kwantificering van de geuremissies die tijdens de diverse vergistingsstadia (kunnen) vrijkomen.

Dit stelt ons in staat om de geuremissie van uw specifieke proces al te kunnen bepalen in de ontwerpfase.

Zodoende kunnen eventuele knelpunten in een vroeg stadium worden benoemd en kunnen maatregelen worden getroffen, nog voordat sprake is van geuroverlast.

Biofuels and anaerobic digestion plants
Contact
privacybeleid tonen
Volg ons

Geïnteresseerd in onze noseletter?

Blijf op de hoogte in de wereld van geuren.

Inschrijven voor nieuwsbrief

of volg ons op