Contact
*
*
email icon +49 431 220 120
Odour testing of products and materials

Product optimalisatie en materiaal testen

 

Hebben uw producten de geur van succes? Met onze sensorische testen kunnen wij het u vertellen! Wij kunnen bepalen hoe uw product op geur wordt beoordeeld door consumenten, door het gebruik van getrainde (of juist ongetrainde) geurpanels. Afhankelijk van uw wensen worden op maat gesneden testprocedures ontworpen en worden onderzoekshypotheses opgesteld.

Perceptie van geur is vaak een ongrijpbaar fenomeen, maar om inzicht te verkrijgen in de achtergronden ervan, kunnen wij in aanvulling op of in combinatie met de sensorische testen ook moleculaire analyses voor u uitvoeren.

Verder kunnen wij u helpen bij het optimaliseren van uw product, het ondersteunen van uw kwaliteitscontrole op het gebied van geur, en het wetenschappelijk onderbouwen van productclaims.

Dus welk geur- of moleculair aspect van uw product u ook wenst te onderzoeken, wij kunnen u de juiste antwoorden bieden!

Het proces achter een succesvol geuronderzoek

Product optimalisatie en materiaal testen kunnen op veel manieren worden uitgevoerd. Wij zorgen ervoor dat we een methode kiezen of ontwikkelen die u relevante, waardevolle informatie oplevert.

Al ons geur- en moleculair onderzoek is gericht op het beantwoorden van vragen als:

 • Hoe wordt de geur van mijn product beoordeeld?
 • Hoe presteert mijn product in vergelijking met concurrerende producten?
 • Hoe presteert mijn product op de langere termijn?
 • Verbetert mijn product de geurbeleving?
 • Maskeert of reduceert mijn product onaangename geuren?
 • Hoe kan ik aantonen dat mijn product werkt?
 • Is er een geurprobleem?

Zodra wij weten aan welke doelstelling dient te worden voldaan, selecteren wij de meest geschikte aanpak om tot resultaat te komen:

 • Identificatie van onzuiverheden (afwijkende geuren)
 • Bepaling van geur- en aroma profielen
 • Bepaling van de doeltreffendheid van uw product
 • Kruistesten van diverse productvarianten
 • Bepaling werkingsduur van geurstoffen
 • Bepaling kwaliteit van maskering
 • Bepaling geurreductievermogen
 • Hulp bij geur gerelateerde productclaims
 • Op maat gemaakte testprocedures
 • In-house tests
 • Moleculaire screening
 • In-vitro en in-vivo studies
 • Etcetera

Olfasense biedt u de best mogelijke analyseresultaten door het combineren van gestandaardiseerde meetmethoden met op maat gemaakte monsternamemethoden, zodat resultaten worden verkregen die zo waarheidsgetrouw mogelijk zijn.

Ons geavanceerde pakket aan monstername tools behelst onder andere:

 • Gecertificeerde Nalofaan gasmonsternamezakken
 • Standaard testkamers met en zonder schone luchttoevoer
 • CLIMPAQ (Chamber for Laboratory Investigations of Materials, Pollution and Air Quality) klimaatkamers
 • De ‘Olfasense Scent Sampler’, waarmee gestandaardiseerde monstername vanaf de huid (en andere oppervlakken) mogelijk is
 • Twee identieke kamers, waarmee het effect van uw producten in een binnenhuis ruimte kan worden getest en vergeleken met andere producten
 • Het Olfasense LiGaVa systeem, waarmee gecontroleerd vrijwel elke vloeistof kan worden verdampt, en inzicht kan worden verkregen in de perceptie van stoffen in de dampfase.
 • Monstername apparatuur, testbanken en hygiëneboxen

De methoden en doelstellingen van onze sensorische geuronderzoeken zijn divers:

 • Geaccrediteerde geurconcentratie bepaling (ouE/m3) conform EN13725, de Europese norm voor olfactometrie.
 • Geaccrediteerde geur evaluatie volgens VDA 270
 • Bepaling van de hedonische waarde en geurintensiteit conform VDI3882 of NVN2818
 • Bepaling van de ‘perceived intensity’ van een geur π (pi) conform ISO16000-28
 • Geurkarakterisering en bepaling van de aanvaardbaarheid (acceptability) van een geur
 • Bepaling geurdrempelwaarde van pure geurstoffen en mengsels van geurstoffen

Olfasense is in de unieke positie om zowel sensorische als moleculaire geuranalyses te kunnen uitvoeren. Moleculaire analyses, zoals GC-MS en GC-sniffing, worden gebruikt om te achterhalen waarom een product of materiaal bepaalde sensorische eigenschappen heeft.

Dit is in het bijzonder bruikbaar voor het karakteriseren van afwijkende geuren (off-odours), het begrijpen van geuren en de evaluatie van luchtbehandeling en  de luchtkwaliteit binnenshuis (indoor air quality).

Voorbeelden van casussen in het veld van moleculaire geurevaluatie zijn:

 • GC-MS, om de moleculaire compositie van een geurmonster te achterhalen
 • GC-sniffing, om componenten te identificeren die een specifieke geur geven aan een monster
 • Gaschromatografie gekoppeld met ion-mobility spectrometry (GC-IMS), een zeer snelle methode om verschillende substanties te detecteren (binnen enkele minuten),  om de ontwikkeling van het VOC-profiel over tijd te analyseren

Geurmetingen vereisen het gebruik van de menselijke neus als meetinstrument. Één van de grootste uitdagingen is dan gelegen in het verkrijgen van valide testresultaten met een hoge mate van herhaalbaarheid.

Dit bereiken wij door een nauwkeurige selectie, training en monitoring van onze panelleden. Onze kwaliteitslaboratoria zijn geaccrediteerd conform EN ISO/IEC 17025 en al onze panelleden zijn geselecteerd en getest onder de meest strenge voorwaarden voor geuranalyses.

Wat uw vraag ook is, wij zorgen ervoor dat u de best mogelijke analyseresultaten krijgt!

We hebben nog meer te bieden

In aanvulling op onze gebruikelijke geuronderzoeken, ondersteunen wij onze klanten regelmatig met een scala aan andere diensten.

Wilt u uw unieke olfactometrische productkwaliteit bevestigd zien door een onafhankelijk bureau?

Vraag dan naar het Olfasense keurmerk, dat een permanente olfactometrische kwaliteit garandeert.

Als u op zoek bent naar topkwaliteit voor uw eigen geuronderzoek, dan kunt u niet om de expertise van Olfasense heen.

Door te investeren in een geurtrainingscursus van Olfasense heeft u niet alleen de mogelijkheid om van experts te leren, maar krijgt u ook waardevol, op maat gesneden advies.

Met een range van groeps- en individuele trainingspakketten bieden wij u specialistische trainingen aan. Ook organiseren wij regelmatig workshops.

Bezoek www.olfasense-workshop.com voor de agenda.

Verwacht niet dat consumenten hetzelfde denken als productontwikkelaars. Dat is de reden dat consumentenstudies een essentieel onderdeel vormen van productontwikkeling.

Bent u er niet zeker van hoe uw testpanel georganiseerd moet zijn? Wij kunnen u adviseren. 

Met ruime ervaring in het opzetten van panels, waarbij rekening wordt gehouden met sociodemografische aspecten, kunnen wij in uw specifieke behoefte voorzien.

Afhankelijk van het product en het testontwerp, kunnen panelsessies bijvoorbeeld worden gehouden in

 • Een huishoudelijke setting
 • Een studio
 • Ziekenhuizen en verzorgingshuizen
 • Scholen en universiteiten
 • Sportscholen en hotels.

Wat uw zaken ook zijn, wat voor geuranalyse u ook nodig heeft en wie uw doelgroep ook is, u kunt profiteren van de voordelen van de ervaring die Olfasense heeft in communicatie en statistische evaluatie van resultaten.

Olfasense gebruikt een groot aantal methoden om u dichter bij uw doelgroep te brengen en de geurkarakteristieken van uw product te optimaliseren. 

Van groepsdiscussies tot gebruikerstests, elke data-acquisitiemethode biedt zijn eigen voordelen.

Laat Olfasense u hierover adviseren!

Belangrijkste industrieën